Friday, November 23, 2007

Kulbiga allikal vett joomas...

Eerik on oma lapsepõlvemälestustes kirjutanud nii:

"1904. aastal osteti Aaspere vallas Ahila külas "Põllu Joosepi"(Pällu) 34 hektari suurune talukoht. Kahtlemata jäi talu jõukus maha ümberkaudsete omadest kas või juba sellepärast, et meie isa oli suurte võlgadega selle talu ostnud. Meie isa polnud ka lisaks muule just kõige paremini põllumeheks sündinud. Ta tundis küll huvi ja armastust aia vastu, ent tööd ja ettevõtmised talupidajana kõige paremini ei läinud."

Edasi:

"Elumaja oli väike, põllud Kuruli künkal kivised, karjamaa vesine, mis hiljem maaparandusega kuivendati. Kaevu ei olnud ning vett toodi Ülejõe karjamaalt allikast.
Vee kandmisega oli probleeme. Kui tüdrukud polnud vett toonud, käisid poisid kordamööda ratsahobusega allikal kulbiga vett joomas.

Hiljem kaevati kaev ja ehitati uus elumaja. Heameelest elamise laienemise üle lauldi uue maja köögis suure laua ümber isamaalisi laule."

No comments: