Sunday, August 5, 2012

Valdek Lenk (7. juuni 1924 - 2. mai 1999)


Kui hakkasin suure kirjutuslaua sahtleid revideerima, sattus pihku hunnik ajalehti. Kuna tänapäeval pole ajalehe formaadis tähtsate asjade säilitamine turvaline, otsustasin trükkida siia järelhüüde Valdek Lengi surma puhul (ilmunud ajalehes Meie Elu (Toronto) 9. juuni 1999 - Kanadas).

VALDEK LENK
IN MEMORIAM


"Õpeta mind lugema" - nii on pealkirjastanud väliseesti tuntud koolitegelase ja õpikute autori Valdek Lengi õpikud algklassidele.
Süda, mis oli armastusega tuksunud oma perekonnale ja eesti koolidele, lakkas ootamatult tuksumast hommiku-öisel tunnil 2. mail 1999. Kuu ja mõned päevad enne oma 75. sünnipäeva.
(-------)
Õpiku " Eesti ajalugu koolile ja kodule" eessõnas kirjutab Valdek Lenk:"...ka eesti rahva ajaloo õpetamisel on koolil väga tähtis ülesanne täita. Lisaks sellele, et tahame siin võõrsil sündinud ja üles kasvanud noori eestlaseks kasvatada, kes vabalt oma esivanemate keelt nii kõnes kui kirjas valdavad, on meie sooviks õpetada noori ka tundma js armastama seda ilusat maad, kust nende esivanemad ja võib-olla ka emad-isad pidid põgenedes lahkuma.Tahame noortes arendada teadmist, et ainult eesti rahval on õigus sellele maale, ja et nemadki on eesti rahva liikmed."

Valdek Lenk pidas ülitähtsaks tugevat sidet kodu ja kooli vahel. Mõte, mida ta ikka ja jälle rõhutas, oli, et vanematel püsiks huvi lapse koolitöö vastu. Siis ei ole põhjust karta, et lapsed oma esivanemate keele kaotavad ja meie ühiskonnale võõraks jäävad.
(-------)
Valdek Lenk sündis 7. juunil 1924 Järvamaal Kareda vallas Öötla algkoolijuhataja Peeter Lengi keskmise lapsena. Lõpetas Tallinna Õpetajate Seminari 1943. aasta kevadel algkooliõpetaja kutsega. Siirdus pärast seminari lõpetamist sõjaväkke, võideldes Eesti Diviisi koosseisus idarindel, Narva jõe ääres ja Tartu all. Sai sääl haavata ja saadeti Saksamaale haiglasse. Sõja lõpul saadeti vangilaagrisse. Pärast vabanemist õnnestus pääseda Inglismaale. Abiellus sääl Mai Kirspuuga. Abielust on sündinud kolm tütart. 1951. aastal rändas edasi Kanadasse. Töötas Ontario Teedeministeeriumis maamõõdu osakonnas Torontos ja hiljem Londonis.
Valdek oli Toronto Eesti Seltsi Täienduskooli juhataja 1956 kuni 1959. aastani. Hiljem tegutses Londoni Eesti Kooli õpetajana ja juhatajana. Ja veelkord kuni töölt lahkumiseni 1992. a Toronto ES Täienduskooli juhatajana, olles olnud siinsetes eesti koolides õpetajaks ja koolijuhatajaks ligi 40 aastat.
(------)
VL on kirjutanud ja koostanud mitmeid täienduskoolide õppekavadele
vastavaid ajakohaseid õpikuid, mis on saanud heade hinnangute osaliseks. Neid on kasutatud täienduskoolides üle maailma. Need on: "Õpeta mind lugema 1. ja 2.", "Eesti keele harjutustik 1. ja 2.", "Kalevipoeg"- lühikokkuvõte 4. klassile, "Eesti ajalugu koolile ja kodule", Eesti mäng.

Seda kõike suutis Valdek vaatamata piinavale suhkruhaigusele.
(-------)
VL on Eestlaste Kesknõukogu Kanadas vääristanud eestlusele ja Eesti vabadusvõitlusele osutatud teenete eest Kanada Eestlaste Teenetemärgiga.
Tema elutöö õpib ja elab.

Edgar Marten

NB! Kui guugeldasin Valdit, leidsin ÕL 11. aprillil 2009 ilmunud intevjuu Edgar Marteniga, mille lingi lisan siia.

Pildil Valdi oma vanima tütre Helle-Maiga Niagaara kose juures (dateerimata, umbes 1960ndate algul)